Official Test Center

Pearson thông báo tạm dừng tổ chức thi PTE tại Trung Quốc đến hết tháng 2/2020

(Các trung tâm thi tại Việt Nam vẫn hoạt động và tổ chức thi như bình thường)

Để đối phó với sự bùng phát của virus corona và phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Pearson VUE đang tạm thời đóng cửa các trung tâm thi PTE tại Trung Quốc và đình chỉ cung cấp bài thi PTE qua các bên thứ 3, hệ thống các trung tâm thi tại Trung Quốc - có hiệu lực từ ngày 27/1/2020 nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các thí sinh và nhân viên Pearson.

Vào thời điểm này, Pearson dự định sẽ đình chỉ việc cung cấp bài thi PTE trong phạm vi Trung Quốc cho đến hết tháng 2/2020, phù hợp với các hướng dẫn được đưa ra bởi chính quyền địa phương, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác. Tuy nhiên, Pearson sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và có động thái phù hợp với bất kỳ hướng dẫn mới nào được cung cấp liên quan đến sự an toàn của các thí sinh và nhân viên Pearson.

Tất cả các bài thi dự kiến ban đầu được thực hiện trong khung thời gian này đã bị hủy và thí sinh sẽ được hoàn lại tiền (nếu đã trả cho Pearson VUE) hoặc gia hạn theo xác định của nhà bảo trợ bài thi của bạn.

Các thí sinh được khuyến khích thường xuyên kiểm tra trang web pearsonpte.com hoặc Pearson VUE, pearsonvue.com để kiểm tra lịch thi cập nhật. Khi nhận được xác nhận rằng đã an toàn để tổ chức thi trở lại, Pearson sẽ sắp xếp lại lịch thi cho các thí sinh.

Đây được coi là hành động rất kịp thời và nhanh chóng từ Pearson đối với các thí sinh đã book/ dự định book thi tại Trung Quốc, Hong Kong, các thí sinh đang ở khu vực này.

Dưới đây là nguyên văn thông báo từ Pearson:

“Note to candidates in China:

In response to the Coronavirus outbreak and as a precautionary measure against the spread of the outbreak, Pearson VUE is temporarily closing its China-based testing centres and suspending exam delivery through our third-party, China-based test centre network effective January 27, 2020 to ensure the health and safety of testing candidates and Pearson VUE employees. 

At this time, our intention is for exam delivery within these locations to remain suspended through February 2020, in alignment to the guidance provided by local authorities, the World Health Organization, and others. However, we will continue to monitor the situation and act upon any new guidance provided related to the safety of our candidates and employees.

All exams originally scheduled to be taken within this timeframe have been cancelled, and candidates will either receive a refund (if paid to Pearson VUE) or extension as determined by your exam sponsor.

 

Testing candidates are encouraged to regularly check Pearson VUE’s website, pearsonvue.com for scheduling availability updates. Upon receiving confirmation that operations are safe to resume, we will then work to reschedule all testing candidates.”

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

Duc Anh PTE testing center 
Địa chỉ: 172 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3925 3588
Hotline: 0979 805 945 | 0961 821 360
Email: pteadmin@ducanh.edu.vn
Hỗ trợ trực tuyến

Thi PTE Academic
Tư vấn du học
Ngoại ngữ
Hợp tác 
 
0963 049 860