Official Test Center

Giấy phép tổ chức thi

 Công văn cho phép tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE Academic tại Việt Nam, bởi Bộ giáo dục và Đào tạo:
 
Hỗ trợ trực tuyến

Thi PTE Academic
Tư vấn du học
Ngoại ngữ
Hợp tác 
 
0961 821 360